فیلم نامه

فیلم نامه

فیلم نامه یکی از مهمترین اجزاء یک فیلم می باشد. فیلم نامه نویسی علاوه بر تسلط بر ادبیات نیازمند خلاقیت ذهنی و فکری در خلق یک داستان می باشد.

تله فیلم

تله فیلم

از دیگر فعالیت های محمد قانع فرد تولید تله فیلم بوده و از شناخته شده ترین آثار میتوان به تله فیلم هوای خنک اشاره نمود