کرایه ها اماده

کرایه ها اماده

فیلم کوتاه کرایه ها آماده

تهیه کننده: محمد قانع فرد

کارگردان : حسین دارابی

نویسنده : سید حامد نوبری

موضوع :

این فیلم نمایش دهنده توکل یک فرد به ائمه اطهار بوده و نحوه چاره جویی از مشکلش به تصویر درآمده