کارگر جنوبی

کارگر جنوبی

فیلم کوتاه کارگر جنوبی

تهیه کننده: محمد قانع فرد

کارگردان : سید حامد نوبری

نویسنده : سید حامد نوبری

موضوع :

. این فیلم در مورد کارگری است که حلال بودن روزی برایش بسیار مهم می‌باشد. برای همین، هرچند روز یک‌بار، با منزلی که در آن کار می‌کند تماس گرفته و با نامِ مستعار، درخواست کار می‌کند.