هوادار

هوادار

فیلم کوتاه هوادار

تهیه کننده: محمد قانع فرد

کارگردان : علی دلکاری

نویسنده : علی دلکاری

این فیلم درباره پیرزنی است که در راستای علاقه اش تمامی محدودیت های ممکن را زیرپا گذاشته و…