جاده مرزی

جاده مرزی

فیلم کوتاه جاده مرزی

تهیه کننده: محمد قانع فرد

کارگردان : حسین ریگی

نویسنده : امین گلستانه

موضوع :

این فیلم نمایانگر تضاد و تفاهم مابینمردمیست که در یکی از سخت ترین اقلیم های این کشور زندگی میکند و …